3 Ağustos 2016 Çarşamba

HAYATI CÜMLE İÇİNDE KULLANMAK

                                İNSAN


İnsan; düşünce gücüyle çalışan canlıdır.

Neticede insanız, içimizde boh var, dünyanın içine zıçarız!

İyi insanlar iyi ki varsınız, kötü insanlar iyi ki azsınız!

İnsanlığın dini yoktur, insanların dini vardır…

İnsan gibi yaşamak ama hayvan gibi gülmek istiyorum!

Kimi insanlar düşünür öyleyse vardır, kimi insanlar düşünmez öylesine vardır…

İnsan; yaşamaya meraklı ölmek üzere olan bir süreliğine canlıdır.

İnsan sapkın bir varlıktır, daima hayatın anlamından sapmıştır, sap’ıktır!

Sadece gülerken ve ölürken insanlıktan çıkmak lazım….

İnsan insan olalı böyle bir insanlık görmedi!

İnsanlık ölmemiş! Öldürülmüş! Tabi ki insanlar tarafından…

İnsan; birbirinin arkasından hipnelik düşünen hayvandır!

İnsanlık insan üstü bir kavramdır…

                                                                                                                                                      aygün kabuk